Η Αριάδνη Λέσβος φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε καταγωγής και αναπτύσσει την κοινή τους δύναμη μέσω της εκπαίδευσης και της δικτύωσης. Η Αριάδνη πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή, η φτώχεια, η παρακμή της δημοκρατίας και τα άλλα σημαντικά ζητήματα της εποχής μας πρέπει να φέρουν κοντά τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους. Μόνο με την ένωση των κοινοτήτων και τη συνεργασία μπορούμε να βρούμε λύσεις και να αναπτύξουμε τη συλλογική μας ανθεκτικότητα σε αυτά τα προβλήματα.  

Ariadni Lesvos brings people of all backgrounds together and develops their common strength through education and networking Ariadni believes that climate change, poverty, declining democracy, and the other major issues of our times should bring people together, no matter where they come from.
Only by bridging communities and working together can we find solutions and develop our collective resilience.

Education Εκπαίδευση

Education and training is a key to a better world, to an independent and responsible life in a complex, rapidly changing world with enormous challenges such as climate change, environmental pollution, the threat of poverty and the resulting increase in refugee movements.

Ariadni offers a pleasant and intercultural setting for learning languages, environmental protection and crafts, for getting to know each other through being active together. We also consider issues such as human rights, women’s rights, democracy, etc. and convey the unique way of life, history, culture and nature of the island of Lesvos.

Empowerment Ενδυνάμωση

With the help of education and training in various areas, Ariadni would like to enable people to cope better with their current situation, to be able to help shape their future and to find and implement solutions together with others.

We help people from different backgrounds to learn knowledge and skills together, which enable an independent, sustainable and cost-effective life.

Environment Περιβάλλον

Aegean Sea off the Turkish coast that, like the entire region, is particularly hard hit by the effects of climate change.

Availability of clean drinking water, extreme weather conditions, too much garbage, too little recycling … these are just some of the problems that need to be solved.

With our work we try to contribute to a cleaner, more livable environment – not only on Lesvos. Each individual and all of us together can make a difference.

All our activities involve the protection of the environment in one way or another.

Contact

Ariadni A.M.K.E.
Patestou 5, GR – 81100 Mythelini / Sourada

Tel: +30 694 4450 621

Email: contact@ariadnilesvos.org

Tax Number 996655078
Registration / GEMH Number 162750542000

Bank Account:

IBAN GR15 0172 7090 0057 0910 5753 206
BIC / SWIFT PIRBGRAA